TORRA ÖGON
UNDERSÖKNING

TORRA, KLIANDE, GRUSIGA ÖGON? - GÖR EN UNDERSÖKNING FÖR TORRA ÖGON.

Torra Ögon Analys

Vi ser att torra ögon blir ett allt större problem för många av våra kunder. Idag är det mellan 10-20% av alla vuxna som har problem. För att kunna hjälpa dig har vi utvecklat Torra Ögon Analysen, även kallat Tåranalys.

Då kan vi utreda och utbilda dig om orsaken till vad som orsakar dina besvär och tillsammans lägga upp en plan för hur vi bäst ska kunna hjälpa dig att bli kvitt åkommorna.

Torra Ögon Analys – en undersökning för dig med torra ögon.

Undersökningen sker helt utan obehag eller smärta. Vi använder analysverktyget Idra från Essilor, där mäts, fotas och värderas de olika delarna i tårvätskan. Vi kan bland annat se och mäta hur du blinkar, tårvätskans mängd och hur stabil den är.  Därefter undersöker vi dina ögon i mikroskåpet för att se om din slemhinna är skadad eller om du har någon inflammation eller infektion i ögonlocken.

Slutligen lägger vi tillsammans upp en plan. Vi behandlar de flesta tillstånd på plats men ibland kan det behövas remiss. Vi som legitimerade optiker kan givet hjälpa dig vidare till rätt instans om så skulle behövas.

Genom att gå igenom orsaken till dina besvär kan vi i en del fall behandla bort problemet. I vissa fall, där orsaken är tex läkemedelsbiverkning eller kroniska tillstånd som blefarit, lägger vi upp en plan för långvariga resultat.

Värt att nämnas är att röda, torra grusiga ögon också kan vara astenopia, med andra ord ansträngda ögon. Därför ser vi gärna att du gör den undersökning i samband med en vanlig synundersökning.

  

Tid och kostnad för Synundersökning + Torra Ögon Analys: 60 min – 890 kr.

Boka tid för Synundersökning + Torra Ögon Analys