EYE EXAMINATION
EYE HEALTH

EYE EXAMINATION EYE HEALTH

Eye health examination

An eye health examination allows us to detect a number of serious age-related changes. If this happens at an early stage, the changes can be treated successfully. Going for a health checkup is a matter of course for most of us. Going for an eye health examination should be just as obvious.

Med hjälp av en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck får vi en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd. Bilderna från ögonbottenfotograferingen skickar vi tillsammans med övriga mätningar elektroniskt till ögonläkare. Ett fullständigt utlåtande kring din syn- och ögonhälsa finns klart inom några dagar.

Vanliga ögonsjukdomar som man tittar efter är tex:

Grå Starr (Katarakt) är en ögonsjukdom som beror på att ögats lins blivit grumlig. Det varierar hur lång tid det tar innan du själv känner att synen försämrats. Vanliga symtom är ljuskänslighet och att färger uppfattas som svaga. Grå starr är vanligast efter att man fyllt sextio år.

Grön starr (Glaukom) är en en ögonsjukdom som beror på att ögats synnerv har skadats. Om du inte behandlas krymper ögats synfält vilket kan leda till att du blir blind. Det är väldigt ovanligt att få glaukom innan 50 års åldern. Vid 75 års ålder har ca 5% fått sjukdomen. Om grön starr upptäcks i tid finns goda förhoppningar om att bromsa förloppet.

Förändringar i gula fläcken (makula degeneration) är en ögonsjukdom som framför allt orsakats av naturliga åldersförändringar i den centrala delen av näthinnan. Sjukdomen kan leda till synnesättning, och man kan tex inte längre läsa en tidning eller köra bil på grund av sämre synskärpa. Goda chanser till behandling finns ifall man upptäcker sjukdomen tidigt.

Diabetesretinopati är en ögonsjukdom som kan utvecklas ifall man har diabetes. På grund av förändringar på näthinnan kan du få dimsyn, grumlingar eller fläckar i synfältet. Det sker oftast gradvist under en längre tid, vilket kan göra det svårt att själv upptäcka.

Skulle undersökningen visa på någon form av ögonförändring som kan få konsekvenser för ditt framtida seende, får du en remiss till ögonläkare för vidare undersökning och behandling. Om allt är normalt och dina ögon ser friska ut, får du naturligtvis besked om det också.

Ögonhälsoundersökning, eller ögonundersökning som det även kallas, tillsammans med en synundersökning tar cirka 1 timme och ger inga som helst obehag, vare sig under själva undersökningen eller efter.

Pris och tid för en ögonhälsoundersökning: 60 min - 1190 SEK.

Book an appointment for an eye health examination