VARFÖR GÖRA EN
SYNUNDERSÖKNING?

VAD, VARFÖR, OCH HUR DET GÅR TILL?

Varför ska du göra en synundersökning!

Vi kan förklara för dig hur du ska veta att du är i behov av att göra en undersökning av dina ögon, sedan även förklara vad en synundersökning är, varför det är viktigt att göra syntest, och hur det går till.

Hur vet jag ifall jag har dålig syn och behöver glasögon?

Många som börjar få problem med sin syn och ögonen väntar ofta för länge innan de gör något åt saken. En person som aldrig haft glasögon eller ens gjort en synundersökning vet oftast inte när synen börjat ändras. Synfel kan smyga sig på oss väldigt sakta, ofta så sakta att vi inte uppfattat att synen försämrats utan tagit det hela som ett nytt normalt tillstånd.

Enligt olika undersökningar behöver idag ungefär 50% av alla svenskar glasögon eller linser. Fler lär det dessutom bli med tanke på all skärmtid som vi har. Försämrad syn är oundvikligt när man blir äldre precis som att man blir fysiskt svagare i kroppen, och det är ingenting konstigt med det.

Vanliga symtom som har med nedsatt syn att göra:

• Huvudvärk oftare
• Ser mindre bokstäver sämre
• Känner dig oftare trött
• Behöver hålla ett föremål eller en text lite längre ifrån dig
• Ser ibland suddigt eller tappar fokus på objekt
• Ögonen svider eller känns torra
• Blir lätt trött i ögonen av mörkerkörning
• Blinkar eller kisar oftare när du tittar på tv
• Kan se dubbelt eller uppleva små skuggor runt föremål

Ditt liv ska vara enkelt och bekvämt, du ska känna dig så pigg och glad som möjligt. Upplever du tveksamheter runt din syn så boka tid för en undersökning.

Vad är en synundersökning?

En synundersökning innebär att en optiker utför en undersökning av dina ögon för att kontrollera hur din syn fungerar och ögonens hälsotillstånd. Optikerna undersöker och mäter hur bra du ser på både nära och långt håll, samt hur bra samspelet mellan dina två ögon fungerar, samt pratar och hittar en lösning på eventuella problem du upplevt som har med din syn att göra. 

Det finns flertalet undersökningar du kan göra som har med din syn att göra. Den vanligaste undersökningen, och den man oftast ska börja med är vanlig synundersökning, utöver det kan du göra ögonhälsoundersökning och kontaktlinsundersökning. 

Varför behöver jag göra en synundersökning?

Av samma anledning som du söker läkarvård när du är sjuk, eller går till naprapaten med ryggont borde du göra en synundersökning hos en optiker eller ögonläkare när du upplever problem eller symtom som har med nedsatt syn att göra. 

Förutom att enbart undersöka ifall du behöver synkorrektion, dvs glasögon eller kontaktlinser, kan vi upptäcka ifall du har tecken på någon ögonsjukdom. Att göra regelbundna kontroller av din syn och ögonhälsa är det bästa sättet för dig att ta väl hand om din syn och dina ögon.

Hur går en synundersökning till?

Olika sorter undersökningar görs på olika sätt. Vanligast är dock en synundersökning, det är den undersökningen som är grunden inför alla andra undersökningar. Därtill kan vi addera ytterligare undersökningar ifall vi ser, eller ifall du upplevt, andra problem. 

Har du aldrig gjort en undersökning tidigare rekommenderar vi dig att börja med en vanlig synundersökning.

 

Detta gör vi under en synundersökning:

 • Refraktion - Innebär bland annat kontroll av synfel på långt håll och nära håll, samt ögonens samspel och andra ögonrelaterade besvär. 

 • Ögonbottenfotografering – säkerhetsställer att du inte har tecken på ögonsjukdomar. 

 • Diskuterar dina eventuella behov av synkorrigering, som till exempel; läsglasögon, progressiva glasögon, linser (daglinser alt nattlinser) eller solglasögon med styrka.

 • Tar fram recept för dit specifika synfel.

När ska jag börja göra synundersökningar,
eller hur ofta ska jag göra återbesök?

Det finns ingen ålder som säger när du ska göra din första synundersökning. Synen förändras individuellt, och upplever du symptom som har med nedsatt syn att göra bör du givetvis boka tid.

Har du glasögon eller linser rekommenderar vi att göra synundersökningar vartannat för att vi ska hinna göra behövliga synkorrigeringar till dina glasögon eller linser.

Boka tid för en synundersökning