SYNUNDERSÖKNING
KÖRKORT

SYNUNDERSÖKNING KÖRKORT

Syntest för körkort

För att få ditt körkortstillstånd av Transportstyrelsen behöver du boka en tid hos en optiker och utföra en synundersökning för körkort. Syntestet tar ca 10 minuter att göra.
Synintyget skickas sedan in elektroniskt till Transportstyrelsen.

När du ska göra syntest för körkort behöver du ha med dig giltig legitimation, och det är även bra som du redan har gjort en ansökan för körkortstillstånd på Transportstyrelsens hemsida. Ögonundersökning för körkort kan göras både med och utan glasögon eller kontaktlinser. Använder du glasögon eller linser är det viktigt att du tar med dem när du ska göra ditt syntest för körkortstillstånd. Vi gör på plats en bedömning ifall du behöver använda hjälpmedel vid körningen.

Under din ögonkontroll för körkort mäter vi både din synskärpa och ditt synfält. 

För de vanligaste körkortstillstånden (AM, A1, A”, A, B, BE) krävs ett synkrav på minst 0,5 i synskärpa när vi mäter synen på dina ögon tillsammans. Synfältet måste kunna täcka 120 grader, varav minst 50 grader av både höger och vänster öga.

Tid och pris för Synundersökning för körkort – Syntest för körkortstillstånd är 200 SEK och tar 10 minuter.

Ring för att boka tid för syntest till körkort